Sada 3 náhradných filtrov pre Reverznú osmózu Crystal EKO

Sada 3 náhradných filtrov pre Reverznú osmózu EKO

Sada 3 náhradných filtrov pre Reverznú osmózu EKO

Viac detailov

59,90 € s DPH

  SADAROEKO

+ -

Dostupnosť: Na objednávku

 
Detaily

1. stupeň filtrácie: mechanický filter z polypropylénovej peny, odstráni z vody všetky pevné častice väčšie ako 5 mikrónov (1 mikrón = 0,001 mm) ako napr. zákal, hrdzu, čiastočky piesku a pod.

2. stupeň filtrácie: uhlíkový filter - prefiltrácia, odstraňuje z vody chlór a organické nečistoty, chráni tým osmotickú membránu pred znehodnotením chlórom.

3. stupeň: mineralizačná vložka: dodatočne dodáva do filtrovanej osmotickej vody minerály v optimálnom pomere ako sú: kalcium, magnézium, sodík, draslík a iné prvky nachádzajúce sa v minerálnych vodách. Vložka sa buď zavesí pod batériu, alebo sa dá pripnúť na bok zariadenia, podľa potreby a želania zákazníka.

Jednoduchá výmena filtrov. Do 3 minút. Filtre na bajonet.

 

 

 
Porovnanie reverzných osmóz

Neviete si vybrať spomedzi viacerých reverzných osmóz? Neviete, ktoré parametre sú dôležité a ako ich porovnať? Potrebujete jednoznačne a jasne vidieť rozdiely medzi osmózami? Práve pre Vás sme pripravili prehľadnú tabuľku na porovnanie nami predávaných reverzných osmóz a ich najdôležitejších vlastností a parametrov:


Prečo sú práve tieto parametre dôležité?

Väčšina zariadení s RO funguje na rovnakom princípe. Rozdiel je však v detialoch ale tiež v nákladoch. Zo skúseností vieme, že zákazníci hľadajú hlavne zariadenia, ktoré sa ľahko montujú a servisujú, majú dobrú cenu ale tiež nízke prevádzkové náklady.

Preto sme do tabuľky dali tieto ale aj ďalšie parametre, ktoré výrazným spôsobom ovlpyvňujú rozhodovanie zákazníkov. Je samozrejmé že na iných stránkach nádjete aj iné produkty, ktoré sa budú líšiť od tých našich. Táto tabuľka vám však môže pomôcť pri porovnávaní ich najdôležitejších parametrov.Porovnanie reverzných osmóz

 
Videá

S týmito videami a naším návodom si hravo namontujete a odservisujete Reverznú Osmózu sami bez potreby volať servisného technika do vášho súkromia!!!
Upozornenie: Inštruktážne videa slúžia len ako príklad montáže alebo servisu Reverzných osmóz. Niektoré komponenty v nami predávaných zariadeniach sa môžu líšiť farbou, typom alebo veľkosťou. Ďakujeme za pochopenie.

Montáž klasickej Reverznej Osmózy

Návod na výmenu filtrov v klasickej Reverznej Osmóze 

Návod na výmenu membrány v klasickej Reverznej Osmóze

 
Prečo je reverzná osmóza najlepšia?

Osmóza je prirodzeným prejavom existencie živých buniek. Ide o prenikanie molekúl vody ako rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu z roztoku s menšou hustotou do roztoku s väčšou hustotou. Bunky živých organizmov sú obalené polopriepustnými membránami. Vďaka osmóze sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov, čo umožňuje organizmu existenciu, teda život.

Princíp osmózy je zreteľný pri sústave spojených nádob predelených v spodnej časti polopriepustnou membránou. Táto membrána vďaka svojej konštrukcii prepúšťa iba molekuly vody z dôvodu ich malých rozmerov. Ak je v sústave spojených nádob čistá voda, hladiny budú v rovnakej výške. Ak pridáme do jedného valca nečistoty, voda nám začne pretekať zo strany čistej vody do strany vody s nečistotami. Vznikne nám rozdiel hladín, ktorý je dôsledkom prirodzeného javu nazývaného osmóza. Osmotický tlak je v rovnováhe s hydrostatickým tlakom vodného stĺpca s výškou h. Osmotický tlak je daný súčinom plynovej konštanty R, absolútnej teploty T a molárnej koncentrácie c. Pri vzniku tlaku na strane znečistenej vody sa zmení smer toku vody, pričom polopriepustná membrána zabráni prenikaniu väčšiny nečistôt a prepustí iba molekuly vody. Tento proces sa nazýva reverzná osmóza.

 

Ako to funguje ?
Podstatou reverznej osmózy je použitie membrány podobnej bunkovej stene, pôsobiacej ako extrémne jemný flter, ktorý vie vytvoriť čistú nezávadnú vodu z prakticky akéhokoľvek zdroja (studňa, voda z vodovodu, rieka, jazero...). Technológia čistenia vody pomocou reverznej osmózy využíva fakt, že molekula vody je jednou z najmenších molekúl vôbec – meria iba 0,0001 mikrometra (μm). 

Membrána RO nedovoľuje žiadnym časticiam, ktoré sú väčšie ako 0,0001 mikrometra, aby cez ňu prenikli, takže na druhú stranu membrány sa dostane iba čistá H2O. Tým sa z vody odstránia všetky látky spôsobujúce kontamináciu, baktérie, choroboplodné zárodky, vírusy, rozpustené pevné látky a iné nežiaduce látky. Na druhú stranu membrány RO sa teda dostane iba krištáľovo čistá, číra a chutná voda, ktorú máte na dosah, kedykoľvek potrebujete.

Účinnosť Reverznej osmózy

 

Druh znečistenia

odstránenie do (%)

 

Druh znečistenia

odstránenie do (%)

 

 

 

 

 

 

 

Kadmium

97

 

Chloridy

99

 

Chróm

90

 

Fluoridy

88

 

Meď

99

 

Dusičnany

95

 

Železo

93

 

Sírany

98

 

Olovo

87

 

Zlúč. sodíka

97

 

Nikel

80

 

Fenoly

92-100

 

Striebro

98

 

Pesticidy, herbicidy

97

 

Zinok

99

 

PCB

97

 

Vápník

97

 

Benzeny

69-96

 

Horčík

98

 

Saponáty

97

 

Hliník

89

 

Rozpustené látky celkom

96

 

Cézium

97

 

Organické látky 

 99

 

Stroncium

96

 

Baktérie, vírusi

99

 


 

Keďže reverzno-osmotická membrána je veľmi jemná, v prípade, že by sa nainštalovala priamo na prívod vody, by sa za niekoľko dní zničila – väčšie nečistoty by ju poškodil, zaniesli, alebo rovno prederavili. Preto sa hovorí o takzvaných "systémoch na čistenie vody" na princípe reverznej osmózy (Reverzná osmóza RO + počet stupňov filtrácie). Aby sa mohla voda prečistiť použitím reverznej osmózy, musí byť predpripravená, čiže musí prejsť v záujme ochrany a čo najdlhšej trvanlivosti osmotickej membrány najprv sedimentačnými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím.Príklady využitia Reverznej Osmózy v priemysle a domácnosti:

Domácnosti
úprava vody z vodovodu na najvyššiu kvalitu
úprava vody pre kojencov
filtre na princípe RO pre akvaristku
úprava vody z vlastnej studne na pitie

Potravinársky priemysel
úprava vody pre výrobu nápojov (napr. príprava vody v pivovaroch.)
úprava vody pre ovocné a zeleninové džúsy a šťavy
spracovanie mlieka a mliečnych produktov

Odsoľovanie vody
znižovanie obsahu solí vo vode
odsoľovanie morskej vody
čistenie brakických vôd

Výroba veľmi čistej vody pre niektoré priemyselné odvetia
pri výrobe polovodičov, čipov, TV obrazoviek
pre farmaceutický priemysel (infúzne roztoky, výroba antibiotík, atď.)

Chemický priemysel
čistenie technologickej vody pre opätovné použitie vo výrobe
možnosť recyklácie cenných látok pri likvidácií odpadových vôd

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ REVERZNEJ OSMÓZY


Čo je to "Predfiltrácia"?
Keďže osmotická membrána je veľmi jemná, v prípade, že by sa nainštalovala priamo do kohútika, za niekoľko dní by sa zničila – väčšie nečistoty by ju zaniesli, poškodili alebo rovno prederavili. Preto sa hovorí o takzvaných systémoch na čistenie vody na princípe reverznej osmózy. Aby sa mohla voda prečistiť použitím reverznej osmózy, musí byť predpripravená, čiže musí prejsť v záujme ochrany a čo najdlhšej trvanlivosti osmotickej membrány najprv mechanickými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím. Tieto predprípravné filtračné stupne sa nazývajú aj termínou "predfiltrácia".


Čo je to "Postfiltrácia"?
Pretože filtrovanie vody cez membránu je pomalé a voda sa zhromažďuje v nádrži a plastickom potrubí, stáva sa, že môže mať pachuť po týchto materiáloch. Preto je vhodné na koniec celého systému umiestniť filter s aktívnym uhlím - odstraňuje nežiadúce pachy (plyny) a dodatočne vylepšuje chuť a vôňu vody. Tento koncový stupeň sa nazýva aj termínom "postfiltrácia".


Čo je to "Mechanický filter"?
Mechanický filter (zvyčajne s pórmi veľkosti 20 alebo 5 mikrometrov) je zvyčajne vyrobený z vinutého alebo lisovaného polypropylénu a má z vody odstrániť všetky sedimenty. Preto sa niekedy nazýva aj sedimentačný filter: tento filter má mechanicky zachytiť najväčšie nečistoty (piesok, hrdza a iné väčšie čiastočky).

Mechanické filtre sa vymieňajú len vtedy, ak sú zanesené nečistotami (zvyčajne na to upozorní spomaľujúci sa prietok prefiltrovanej vody). Zároveň sú však najlacnejšou filtračnou vložkou systému reverznej osmózy a preto sa doporučuje urobiť ich výmenu súčasne s výmenou filtra s aktívnym uhlím, čo je každých 6 mesiacov.


Čo to je a na čo slúži "Aktívne uhlie"?
Filter s aktívnym uhlím je granulát s aktivovaným uhlím s vysokou schopnosťou spoľahlivo zachytávať chlór (a jeho zlúčeniny) a ďalšie oxidačné látky (napr. rôzne zlúčeniny železa) aj v nechlórovanej vode. V systéme reverznej osmózy tak chráni osmotickú membránu citlivú práve na tieto oxidačné činidlá, pred fyzickým poškodením, ktoré by sa prejavilo vysokým prienikom solí cez osmotickú membránu.

Aktívne uhlie odstraňuje z vody taktiež trihalometány (THM - karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami) a širokú škálu ďalších škodlivých organických látok (ťažké kovy, baktérie, pesticídy, herbicídy a fenoly). Taktiež efektívne odstraňuje nepríjemné pachute a pachy vo vode.

Aktívne uhlie stráca časom svoju účinnosť a množstvo vody, ktoré cezeň preteká v tomto prípade nie je rozhodujúce. Zníženie účinnosti uhlia prebieha v prvých mesiacoch používania pomaly, ale po 6 mesiacoch absorbčná schopnosť aktívneho uhlia prudko klesá (pozri obrázok). Aktívne uhlie tiež chráni prefiltrovanú vodu pred baktériami, ktoré sa vo vode pri vhodných podmienkach často rozmnožujú. Ak sa účinnosť aktívneho uhlia zmenší na polovicu, stane sa živnou pôdou pre rozmnožovanie baktérií. Baktérie, ktoré sa prípadne usadia v staršom aktívnom uhlí nie sú patogénne, ale sliz, ktorý vytvárajú (vo vnútri nádoby a v potrubí) spôsobuje nepríjemnú (trpkú a neskoršie horkú) chuť vody. Preto je veľmi dôležité vymieňať filtre s aktívnym uhlím (vstupné ako aj koncové), resp. aktívne uhlie samotné aspoň každých 6 mesiacov.

Pokles účinnosti aktívneho uhlia s postupujúcim časom:
Pri použití staršieho aktívneho uhlia, ktoré už nie je schopné absorbovať chlór a nemôže zabrániť vniknutiu baktérií alebo ak sa systémom s reverznou osmózou čistí nechlórovaná voda zo studne, môže sa stať, že sa membrána zanáša baktériovým slizom a treba urobiť proti tomu opatrenia. Aktívne uhlie stráca svoju účinnosť približne do 6 mesiacov od jeho aktivácie pri provom použití.


Čo to je a ako funguje "Osmotická polopriepustná membrána"?
Polopriepustná membrána pozostáva z niekoľkých tenkých spojených vrstiev navinutých na plastovej rúrke, v zahraničí známa pod pojmom TFC (thin film composite), cez sústavu ktorých preteká filtrovaná voda. Základom je membrána s otvormi o rozmeroch molekuly vody, čo je 0,0001 mikrometra. Zaručuje, že všetko, čo je väčšie, nepretečie. A väčšie sú baktérie, vírusy, molekuly nebezpečných chemických prvkov, herbicídov, dusičnanov a ťažkých kovov.


Čo to je "Škrtiaci ventil" (tiež "Obmedzovač prietoku")?
Škrtiaci ventil (obmedzovač prietoku) - slúži na obmedzenie prietoku vody, ktorá obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Keby nebolo tohto obmedzenia, nebol by vytvorený potrebný tlak na pretlačenie vody cez membránu a takmer všetka voda by smerovala do odpadu. Nastavuje sa ním pomer medzi množstvom čistej vody - permeátu a množstvom vody odvedenej do odpadu, čo je nevyhnutné pre maximálnu účinnosť RO a zároveň efektívne samočistenie membrány.Čo to je "Preplachovací ventil" (tiež "Preplachovací kohútik")?
"Preplachovací ventil" v zariadeniach na báze reverznej osmózy slúži na manuálne preplachovanie osmotickej membrány vodou. Preplachovací ventil vlastne obchádza "škrtiaci ventil" a po jeho otvorení prúdom vody preplachuje osmotickú membránu. Týmto sa membrána mechanicky čistí a predlžuje sa jej životnosť.


Čo to je "Samouzatvárací tlakový 4cestný ventil"?
Voda vstupujúca do RO membrány prechádza cez tlakom riadený ventil - Samouzatvárací tlakový 4cestný ventil. Počas plnenia zásobníka vody postupne vzrastá tlak vody na výstupe RO membrány. Akonáhle sa zásobník naplní, tlak vody automaticky uzavrie vstup vody do membrány a zabráni tak, aby voda trvale unikala do odpadu. Odčerpaním vody zo zásobníka sa tlak na výstupe RO zníži a samouzatvárací tlakový ventil sa znovu otvorí.


Čo to je a na čo slúži "Tlakový zásobník vody"?
Tlakový zásobník vody (nádrž) - čistá voda je pod tlakom z RO membrány privádzaná do tlakového zásobníka, v ktorom sa postupne zhromažďuje. Vyprázdnený zásobník sa naplní približne za jednu hodinu cca 10 litrami vody, ktorá je takto pripravená pre okamžitý väčší odber.


Ako sa stanovuje tvrdosť vody?
Prítomnosť vápnika (Ca2+) a magnézia (Mg2+) vo vode sa vo všeobecnosti nazýva tvrdosť vody. Celková mineralizácia vody sa stanovuje vážením úsušku pri teplote 105 °C. Nad hodnotu 200 mg/l sa voda považuje za minerálnu.

Tvrdosť vody sa udáva sa v miligramoch na liter alebo v stupňoch tvrdosti. Tiež sa udáva ekvivalentom 1 mg Ca2+ v 1 litre vody (1mmol/l). Klasifikácia vody podľa obsahu Ca a Mg je uvedená v tabuľke. Tvrdosť vody si môžete zmerať jednoducho pomocou TDS metra. Prístroj nájdete aj v našej ponuke.

Klasifikácia vody podľa tvrdosti: Ca + Mg (v mg/l) 
0 - 20 mäkká voda
20 - 60 málo tvrdá
60 - 120 stredne tvrdá
120 - 180 tvrdá
180 a viac veľmi tvrdá (minerálna)

 
Ako si vybrať?

NAJJEDNODUCHŠÍ NÁVOD NA VÝBER VHODNÉHO FILTRA NA VODU

My v osmóze radi pomáhame ľudom vybrať si vhodný filter na vodu a preto sme pre Vás pripravili jednoduchý návod pomocou, ktorého rýchlo a ľahko nájdete ten najvhodnejší filter pre Vás bez nutnosti hľadania v množstve produktov, ktoré u nás nájdete. Váš tím Osmoza.sk

Príslušenstvo

3 Ďalšie produkty v tejto kategórii

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si tiež kúpili aj...

Porovnať
Pokračovať v nákupe Porovnať

bol úspešne pridaný do tvojho zoznamu želaní.

Pokračovať v nákupe Zoznam želaní